Tips på hur man rengör badrummet

5 september 2017

Olesja tipsar om hur man rengör badrummet

I badrummet samlas ofta mycket smuts och den höga luftfuktigheten i kombination med den varma temperaturen är den bästa miljön för bakterier. Nyckeln är därför att städa ofta och, om möjligt, försöka hålla badrummet så torrt som möjligt för att minska bakteriespridningen.

Hur städar man badrummet mest effektivt? Tidynu!s teamledare Olesja delar med sig av sina bästa tips på hur du ska gå tillväga!

  • Börja med att dammsuga badrummet.
  • Ta bort allt hår och damm eftersom det sedan kommer vatten på golvet, vilket gör att det kladdar ihop sig.
  • Fortsätt sedan genom att städa uppifrån och ner.
  • För att rengöra duschen från kalk kan man använda Pure Effect Clean Bath, det fungerar jättebra.
  • Rengör spegeln och övriga blanka ytor sist.

Vad gör jag om jag upptäcker mögel i mitt badrum?

Mögel trivs som bäst i fuktiga miljöer, just därför är badrummet den plats som är speciellt utsatt. De främsta orsakerna till mögelangrepp är fuktskadade väggar, tak, golv eller otillräcklig ventilation. Svartmögel är en av de vanligaste sorterna som påträffas i badrummet. Oavsett vilken typ av mögel du har fått bör du se till att det försvinner omgående, då det förutom att skada ditt hem också kan vara väldigt skadligt för din hälsa.

Om du hittar mögel i badrummet är det viktigt att genast ta tag i saken, men vem ska man kontakta? Det finns lite olika alternativ, berättar Olesja.

Här är några exempel på personer som är bra att kontakta om olyckan är framme.

  • Ditt försäkringsbolag
  • Bostadsrättens föreningsstyrelse/hyresvärd
  • Anticimex
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning

Det bästa tipset för att undvika mögel är att städa badrummet regelbundet, vilket gör det mycket svårare för mögel att gro.

Läs fler artiklar på vår inspirationssida.