Rut städföretag

Använd ditt RUT-avdrag

Du kan få max 25 000 kr i avdrag per år/person och det gäller både hushållsnära tjänster samt ROT-arbeten. Är du över 65 år har du 50 000 kr i avdrag år/person. Om du överstiger beloppet får du betala fullt pris för tjänsten.

Är du osäker på om du får nyttja RUT-avdraget eller om RUT täcker ditt behov kan du kontakta Skatteverket på telefonnummer 0771- 567 567. Läs även mer om RUT-avdraget på Skatteverkets hemsida.